กรอบทอง 80% เม็ดแตงใส่พร้อมห่วง ได้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ สิงค์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์ 850 金壳 泰式花纹狮子头 莲密登(maettang Lp tuad) 龙婆托可以连放圈子型

 น้ำหนักนี้ยังไม่รวมห่วง+ห่วง 0.3 g 这个重量还不包圈子+0.3 g=1.4 g 

价格 2100 Thb rm 250 人民币 420 元 SGD 93 (ขายส่ง 5 ชิ้นขึ้นไป 1900 บาท)

กรอบทอง 80% เม็ดแตงใส่พร้อมห่วง ได้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ สิงค์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์ 850 金壳 泰式花纹狮子头 莲密登(maettang Lp tuad) 龙婆托可以连放圈子型
กรอบทอง 80% เม็ดแตงใส่พร้อมห่วง ได้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ สิงค์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์ 850 金壳 泰式花纹狮子头 莲密登(maettang Lp tuad) 龙婆托可以连放圈子型
กรอบทอง 80% เม็ดแตงใส่พร้อมห่วง ได้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ สิงค์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์ 850 金壳 泰式花纹狮子头 莲密登(maettang Lp tuad) 龙婆托可以连放圈子型
กรอบทอง 80% เม็ดแตงใส่พร้อมห่วง ได้ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ สิงค์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์ 850 金壳 泰式花纹狮子头 莲密登(maettang Lp tuad) 龙婆托可以连放圈子型