NO.974 กรอบเงินลงยา 银壳龙牙

�กรอบเงินลงยา 银壳龙牙

กรอบทอง ตลับพระ แหวน จี้ เปอร์เซ็นมาตรฐานสากล

ทอง14k ทอง90%และทอง 96.5% ผลิตจากทอง99.99%

☆☆☆ ทอง14k ☆☆☆

จำหน่ายในราคา80%ของทอง ใช้นานแล้วสีไม่แดง สวย เทียบเท่าทอง90%ได้ รับซื้อคือในราคา60%ของทอง

☆☆☆ทอง90%(เต็มสูตร ) ☆☆☆

ส่วน ผม ทองหนึ่งบาท 15.2กรัม(เป็นทองคำแท่ง 96.5% ) ผสมต่ออัลลอย 1 กรัม ก็คือ 15.2g(ทองคำแท่ง 96.5%)+1g(อัลลอยผสมทอง)=16.2g(ทอง90%เต็มสูตร) ทองเกรดนี้ใช้เทียบเท่ากับทอง96.5%ได้ครับ �จำหน่ายในราคา100%ของทอง บวก ค่าซิทองอีก10%(ทองที่สึกหรอหาย) รับซื้อคืนในราคา87% ณ วันที่นำมาขาย

☆☆☆☆ ทอง96.5%(เต็มสูตร) ☆☆☆

ทอง96.5% (เต็มสูตร) เปอร์เซ็นเท่ากับทองคำแท่งในมาตรฐานสากล จำหน่ายราคา จำหน่ายในราคาทองรูปพรรณ บวก ค่าซิทองอีก15%(ทองที่สึกหรอหาย)�

รับซื้อคืนในราคา93% ณ วันที่นำมาขาย

专定造各种金壳 开关金盒 戒子等,含量标准,国际第一,金的含量分为 14K 90% 和96.5%�

☆☆☆ 14K 金 ☆☆☆

专用99.99%的含量金来制做,全部是手工,工艺精美,合艾第一,用久不会变红色,黑色,和90% 的含量金一样用,卖价金80%,买回60%.

☆☆☆ 金量90%(标准含量) ☆☆☆

的卖价是卖96.5%金价再加上10%的消损重量,买回87% 的当天卖价

☆☆☆ 96.5%(标准含量) ☆☆☆

卖价 99.99% 金价, 再加上15%的消损重量,买回93% 的当天卖价

NO.974 กรอบเงินลงยา 银壳龙牙
NO.974 กรอบเงินลงยา 银壳龙牙
NO.974 กรอบเงินลงยา 银壳龙牙
NO.974 กรอบเงินลงยา 银壳龙牙