กรอบทอง 80% เสมา ลายไทยสลับทราย 舍玛型 850 金壳 泰式花纹混合金沙子

价格 2400 Thb rm 250 (ขายส่ง 5 ชิ้นขึ้นไป 2200 บาท)

กรอบทอง 80% เสมา ลายไทยสลับทราย 舍玛型 850 金壳 泰式花纹混合金沙子
กรอบทอง 80% เสมา ลายไทยสลับทราย 舍玛型 850 金壳 泰式花纹混合金沙子
กรอบทอง 80% เสมา ลายไทยสลับทราย 舍玛型 850 金壳 泰式花纹混合金沙子
กรอบทอง 80% เสมา ลายไทยสลับทราย 舍玛型 850 金壳 泰式花纹混合金沙子