กรอบทอง 80% เสมา เสมา 100 ปี อ.ทิมและเลื่อน 2 ปี 53 ติดซุ้มขัดมัน เหมาะกับไว้ใช้เอง งานเกรด A ราคาประหยัด 舍玛型 850 金壳 狮子头泰式花纹磨光型

น้ำหนักนี้ยังไม่รวมห่วง+ห่วง 0.7g 这个重量还不包圈子+0.7 g=2.87 g 

5200 Thb rm 605 人民币 1020 元 SGD 225 (ขายส่ง 3 ชิ้นขึ้นไป 4900 บาท)

กรอบทอง 80% เสมา เสมา 100 ปี อ.ทิมและเลื่อน 2 ปี 53 ติดซุ้มขัดมัน เหมาะกับไว้ใช้เอง งานเกรด A ราคาประหยัด 舍玛型 850 金壳 狮子头泰式花纹磨光型
กรอบทอง 80% เสมา เสมา 100 ปี อ.ทิมและเลื่อน 2 ปี 53 ติดซุ้มขัดมัน เหมาะกับไว้ใช้เอง งานเกรด A ราคาประหยัด 舍玛型 850 金壳 狮子头泰式花纹磨光型
กรอบทอง 80% เสมา เสมา 100 ปี อ.ทิมและเลื่อน 2 ปี 53 ติดซุ้มขัดมัน เหมาะกับไว้ใช้เอง งานเกรด A ราคาประหยัด 舍玛型 850 金壳 狮子头泰式花纹磨光型
กรอบทอง 80% เสมา เสมา 100 ปี อ.ทิมและเลื่อน 2 ปี 53 ติดซุ้มขัดมัน เหมาะกับไว้ใช้เอง งานเกรด A ราคาประหยัด 舍玛型 850 金壳 狮子头泰式花纹磨光型